dënohet për vrasje prokurori pushon cështjen – Stop