cunat e hallës e detyrojnë të bëjë dëshmi të rreme – Stop