con automjetin në servis servisi i shet pjesët – Stop