cfarë mendojnë qytetarët për një 97 të dytë – Stop