boshllëk ligjor për fiksen e zjarrit në makinë – Stop