bodri i administrimt përgjegjës për mungesën e diplomave – Stop