Blerina e drejtorisë së formimit profesional – Stop