blen shtëpi me kredi por ishte e pronarit të truallit – Stop