blen aparatamentin në Vlorë i sekuestrohet prej pronarit – Stop