bën parmendë se është rritur cmimi i naftës – Stop