bëjnë florizimin e dhëmbëve e përfundojnë në spital. – Stop