bashkia nuk shpronëson pronarët e rrugës Vllazën Huta. – Stop