bashkia ngre komision hetimor për dhunën në cerdhe – Stop