bashkia e Prrenjasit i jep licensën vetëm për një mjet – Stop