bashkia Bulqizë investon 130 milionë lekë për rrugën – Stop