banorët bashkëjetojnë me derrat në Baldushk – Stop