babi vdes në Gjermani vajzës i mohohet bursa – Stop