babai terminal kërkon të kthehet nga Genova – Stop