avokati kërkon 50 % të shumës nga aksidenti – Stop