aplikon për ndihmë ekonomike rezulton me biznes – Stop