apeli i Stop e Fundjavës për vajzat jetime. – Stop