apeli i Stop dhe Fundjavë ndryshe për vajzën që nuk merr oksigjen. – Stop