apeli i Stop dhe Fundjavë ndryshe për vajzën 11 muajshe. – Stop