administratorja e kompanisë së punësimit në Gjermani – Stop