administratori i servisit të celularëve Vlorë – Stop