administratori i firmës kërkon që familjarët të tërhiqen nga denoncimi. – Stop