administrata rajonale e zonave të mbrojtura – Stop