abuzimi me aksionin kundër ndërtimeve pa leje – Stop