a duhet të jetë presidenti si model kopertinash – Stop