8 kontenierë me lëndë plasëse nga janari në dhjetor – Stop