50 lekë për të kaluar nga njëra anë e rrugës te tjetra. – Stop