250 bamirës ndihmojnë për operacionin e Noemit – Stop