Stop-Studentët të revoltuar, gozhdojnë dhe kyçin dyert e fakulteteve! (07.01.2019) – Stop