Stop – Skandali i tenderit të lavanterisë dhe kërcënimi ndaj gazetarit! (02 nentor 2017) – Stop