Stop-Shqipëria me të rinj vegjetues.(09.07.2019) – Stop