Stop – Sa kushton një provim në Universitetin e Shkodrës? (05 shtator 2016) – Stop