Stop – Rama dhe Renaldi në telefon 5 qershor 2018 – Stop