Stop – Saimiri dhe Genti me fllonxat jashtë kameras. – Stop