Provojmë sa peshë mban kjo ura e improvizuar e drurit….. – Stop