Juri Kim: ” Kjo është një luftë, rrini në shtëpi”. – Stop