Banalitet parlamentar, kur disktohen përmbytjet…. – Stop